ONDUBAND

Lembaran perekat aspal yang multifungsi untuk mendapatkan kekedapan air.

Dimensi

15 x 10 m

20 x 10 m

Warna

Lead (warna timah)

Red